Geloofsbeleving

De Bijbel, als het geïnspireerde Woord Gods, is het fundament waarop alle geloofsprincipes berusten.
De volgende sacramenten maken een essentieel deel uit van het leven van de Syrisch-Orthodoxen:
1. de doopsel;
2. de heilige olie (chrisma);
3. de eucharistie;
4. de biecht;
5. het priesterschap;
6. de ziekenzalving;
7. het huwelijk.
Volgens het geloof van de Syrisch-Orthodoxe kerk zijn de volgende sacramenten voor ieder Syrisch-Orthodoxe christen noodzakelijk. Namelijk 1. de doopsel, 2. de heilige olie (chrisma), 3. de eucharistie en 4. de biecht. De andere sacramenten d.w.z. de ziekenzalving, het priesterschap en het huwelijk zijn niet voor iedereen van toepassing.
De sacramenten, de doopsel, de heilige olie en de eucharistie worden tegelijkertijd toegediend tijdens de doopsel. Dit vindplaats niet lang na de geboorte van het kind. Bij de doopsel wordt het kind gedragen door een peetvader / peettante  en wordt door de priester driemaal  in het water gedoopt. Het kind wordt gedoopt in de naam van de Vader en de zoon en de Heilige Geest.
De bedoeling van de eucharistie is het ontvangen van het Lichaam en Bloed van Jezus Christus als geestelijk voedsel. Het is daarom noodzakelijk dat ieder Syrisch-Orthodoxe gelovige voor dat hij / zij de eucharistie ontvangt, naar de priester te gaan om te biechten. Dit gebeurt meestal twee keer in het jaar, namelijk in de goede week voor Pasen en in de vastenperiode voor Kerstmis.

Doopsel

Doopsel

Hostie

Hostie