Mor Ephrem

 

De website van het bisdom van de Syrisch Orthodoxe Kerk van Antiochië in Nederland.

 

DonationBookshop

Hulp voor Libanon!

De explosie staat nog op ons netvlies; Iedereen vluchtend uit paniek, overal bebloede mensen en gebouwen vernietigd! Een ware ravage heeft er plaats gevonden in Beirut Libanon.
Daarom staan wij op als Syrisch Orthodoxe gemeenschap en dragen wij bij. Hierom zijn wij een verzamelactie gestart…

Bidden, leren én een beetje fun

Als de zomer van 2020 zo halverwege is, zijn de studenten van de Mor Ephrem zomerschool weer thuis of op hun vakantieoord. Zij hebben zojuist twee weken volle programma achter de rug gehad. Voor de oudere deelnemers is het gesneden koek, maar voor de jongsten was het best een grote stap…

Overlijden zuster Seyde

Met groot verdriet hebben wij op zondag 10 mei 2020 afscheid moeten nemen van onze geliefde hoofdzuster Seyde Atto. Begin mei werd zuster Seyde met klachten opgenomen in het ziekenhuis in Enschede. Hier is zij op 10 mei op 79-jarige leeftijd overleden. Op dinsdag 12 mei jongstleden is zij bijgezet in het mausoleum voor geestelijken in de kathedraal van de Heilige Maagd Maria van het Mor Ephrem klooster

Syrisch Orthodoxe Kerk

De Syrisch Orthodoxe kerk is de erfgename van de in Antiochië door St. Petrus gestichte kerk. Petrus, één van de twaalf apostelen van Jezus Christus, wordt beschouwd als de eerste patriarch onder het patriarchaat van Antiochië. Het zijn de woorden van Jezus in het Evangelie: ‘Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen’ (Mattheüs 16:18) waardoor de Syrische kerk bestempeld kan worden als de eerste, heilige, universele en apostolische Kerk van het christendom…

Geloofsbeleving

Syrisch orthodoxen onderscheiden zich ten opzichte van anderen op een aantal belangrijke punten. Deze oude overtuiging wordt gedeeld door miljoenen gelovigen over de hele wereld en is hét fundament waar de kerk op is gebaseerd…

Mor Polycarpus
Augin Aydin

Op 15 april 2007 is Raban Augin Aydin door Zijne Heiligheid Mor Ignatius Zakka I Iwas gewijd tot metropoliet en patriarchale vicarius voor het aartsbisdom van Nederland. Daarmee is hij de opvolger van de op 29 oktober 2005 overleden aartsbisschop Mor Julius Yeshu’ Cicek.
De nieuwe bisschop heeft de naam 
Polycarpus aangenomen, vernoemd naar de in de 2e eeuw levende St. Polycarpus, bisschop van Smyrna…