Mor Ephrem

 

De website van het bisdom van de Syrisch Orthodoxe Kerk van Antiochië in Nederland.

 

DonationBookshop

Overlijden zuster Seyde

Met groot verdriet hebben wij op zondag 10 mei 2020 afscheid moeten nemen van onze geliefde hoofdzuster Seyde Atto. Begin mei werd zuster Seyde met klachten opgenomen in het ziekenhuis in Enschede. Hier is zij op 10 mei op 79-jarige leeftijd overleden. Op dinsdag 12 mei jongstleden is zij bijgezet in het mausoleum voor geestelijken in de kathedraal van de Heilige Maagd Maria van het Mor Ephrem klooster

Gezegend paasfeest

Het is een Pasen anders dan alle anderen en dat merken we in onze harten. De bezorgdheid, isolementen, ziekte- en sterfgevallen… het is een jaar dat zeker de geschiedenisboeken in gaat.

Ondanks alle veranderingen en bezorgdheid, blijven wij vieren dat onze Heer is opgestaan uit de dood. Want door Zijn wederopstanding zullen wij kracht blijven putten.

Qom Moran men qabro… shariro-ith qom!

Extra maatregelen Corona-virus

Het Corona virus lijkt iets wat voorlopig niet weg zal gaan. Helaas lijkt dit een andere pasen te worden dan alle andere jaren. De Syrisch Orthodoxe kerk sluit zich aan bij de maatregelen die de overheid neemt…

Zomerschool 2020

Ook de komende zomer zullen de malfone klaar staan voor de yolufe die onderwezen willen worden in kerk, taal en cultuur. Voor inschrijving is het belangrijk om de instructies goed door te nemen…

Zegening huiskamer De Posten

De opening van huiskamer Yauno van De Posten is bijgewoond door Mor Polycarpus. Door groeiende behoefte aan zorg in Syrisch Orthodoxe stijl is dit nieuwe concept tot stand gekomen. Deze opening ging gepaard met de zegening van de huiskamer…

Syrisch Orthodoxe Kerk

De Syrisch Orthodoxe kerk is de erfgename van de in Antiochië door St. Petrus gestichte kerk. Petrus, één van de twaalf apostelen van Jezus Christus, wordt beschouwd als de eerste patriarch onder het patriarchaat van Antiochië. Het zijn de woorden van Jezus in het Evangelie: ‘Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen’ (Mattheüs 16:18) waardoor de Syrische kerk bestempeld kan worden als de eerste, heilige, universele en apostolische Kerk van het christendom…

Geloofsbeleving

Syrisch orthodoxen onderscheiden zich ten opzichte van anderen op een aantal belangrijke punten. Deze oude overtuiging wordt gedeeld door miljoenen gelovigen over de hele wereld en is hét fundament waar de kerk op is gebaseerd…

Mor Polycarpus
Augin Aydin

Op 15 april 2007 is Raban Augin Aydin door Zijne Heiligheid Mor Ignatius Zakka I Iwas gewijd tot metropoliet en patriarchale vicarius voor het aartsbisdom van Nederland. Daarmee is hij de opvolger van de op 29 oktober 2005 overleden aartsbisschop Mor Julius Yeshu’ Cicek.
De nieuwe bisschop heeft de naam 
Polycarpus aangenomen, vernoemd naar de in de 2e eeuw levende St. Polycarpus, bisschop van Smyrna…