Mor Ephrem

 

De website van het bisdom van de Syrisch Orthodoxe Kerk van Antiochië in Nederland.

 

DonationBookshop

Khori Simaan in eeuwige rust

Een student, docent, mentor, goede echtgenoot, vader, grootvader en priester; hij had het allemaal in zich. Maar uiteindelijk heeft onze Heer heeft hem tot zich geroepen en hem de eeuwige rust gegund. Zie hier een blik in zijn leven en zijn daden…

Toespraak aartsbisschop Polycarpus

Het corona-virus heeft een enorme impact op de samenleving. Of het nou de ziekte zelf is, of de maatregelen die rondom zijn genomen… het gaat je niet in de kouwe kleren zitten!
Onze bisschop Mor Policarpus Augin Aydin heeft daar het volgende over te zeggen…

Syrisch Orthodoxe Kerk

De Syrisch Orthodoxe kerk is de erfgename van de in Antiochië door St. Petrus gestichte kerk. Petrus, één van de twaalf apostelen van Jezus Christus, wordt beschouwd als de eerste patriarch onder het patriarchaat van Antiochië. Het zijn de woorden van Jezus in het Evangelie: ‘Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen’ (Mattheüs 16:18) waardoor de Syrische kerk bestempeld kan worden als de eerste, heilige, universele en apostolische Kerk van het christendom…

Geloofsbeleving

Syrisch orthodoxen onderscheiden zich ten opzichte van anderen op een aantal belangrijke punten. Deze oude overtuiging wordt gedeeld door miljoenen gelovigen over de hele wereld en is hét fundament waar de kerk op is gebaseerd…

Mor Polycarpus
Augin Aydin

Op 15 april 2007 is Raban Augin Aydin door Zijne Heiligheid Mor Ignatius Zakka I Iwas gewijd tot metropoliet en patriarchale vicarius voor het aartsbisdom van Nederland. Daarmee is hij de opvolger van de op 29 oktober 2005 overleden aartsbisschop Mor Julius Yeshu’ Cicek.
De nieuwe bisschop heeft de naam 
Polycarpus aangenomen, vernoemd naar de in de 2e eeuw levende St. Polycarpus, bisschop van Smyrna…