Educatie

 

 

Zomerschool Mor Ephrem in Nederland

Een van de hoofdactiviteiten van het Mor Ephrem klooster is de zomerschool. Het is opgericht onder de leiding van zijne eminentie Mor Polycarpus Augin Aydin in 2007. De hoofddoel van de zomerschool is voornamelijk de Suryoye jeugd bij eigen taal, kerk en cultuur te betrekken en te onderwijzen volgens de traditie van de Syrisch-Orthodoxe kerk.
Vanuit deze gedachte wordt elk jaar vanaf begin juli tot en met eind augustus een zomerschool georganiseerd voor Suryoye jongens en meisjes uit Nederland en het buitenland. De zomerschool vindt plaats in het Mor Ephrem klooster. Op dit moment is dit het enige Syrische klooster dat haar deuren opent voor jongens en meisjes tegelijkertijd.

Inschrijfformulier/
Subscription form 2024

NL: Lees de “Regels” goed vóórdat u uw kind opgeeft middels het “Formulier”

EN: Please read the “Regels” (rules) carefully before subscribing your child through the “Formulier” document.

Ondanks de korte periode waarin er les wordt gegeven op de zomerschool Mor Ephrem, zijn de voordelen groot. Dit omdat er

  • systematisch en intensief wordt gewerkt.
  • de leerlingen dag en nacht in het klooster verblijven.
  • de leerkrachten ervaring hebben met de les geven.
  • vanaf het begin worden de leerlingen getoetst en verdeeld over de groepen.
  • voor iedere groep een apart lesrooster wordt gemaakt.
  • de leermiddelen van iedere leerling klaar worden gemaakt.
  • naast de taal en liturgische lessen, ook diverse personen worden uitgenodigd om lezingen te geven over allerlei onderwerpen.

Het succesvolle van de zomerschool Mor Ephrem komt door de nauwe samenwerking van de leerkrachten, de kloosterlingen en de vrijwilligers.
Kortom nodigen wij hierbij iedereen die belangstelling heeft voor Syrische taal, kerk en cultuur uit om zich in te schrijven voor de Mor Ephrem zomerschool.

Impressie Zomerschool