Amsterdam

Sint Sharbil kerk
Volgens een vijfde-eeuws verslag stierf St. (Syrisch Mor) Sharbil in 104 n. Chr. samen met zijn zuster Babi de marteldood in Edessa (het huidige Şanli-Urfa in het zuidoosten van Turkije), tijdens de regeerperiode van keizer Trajanus. Hij was een heidense priester die zich tijdens een heidens feest bekeerde tot het christendom (naar verluidt op 8 april, 104). Toen gouverneur Lysanias hem opdroeg een heidens offer te brengen weigerde hij en werd daarop gefolterd en omgebracht. Zijn zuster Babi, die zijn bloed had opgevangen, werd gearresteerd en ook ter dood gebracht. Mor Sharbil wordt op één of meerdere van deze dagen in de Syrisch-Orthodoxe Kerk geëerd: 5 september, 27 februari, 9 september en 14 oktober.
De St. Sharbil kerk in Amsterdam werd in 1993 aangekocht en in gebruik genomen. Heden  bestaat de kerkgemeenschap uit ongeveer 100 gezinnen en ongeveer 400 Syrisch-Orthodoxe christenen. De gemeenschap stond destijds onder de geestelijke leiding van abuna Simaan Makdesi Elyas, oorspronkelijk uit het dorp Midyat in Tur Abdin in het zuidoosten van Turkije en hij werd in 2000 tot Chorepiskopos gewijd. In het jaar 2011 is hij met emiraat gegaan.
Sinds 2015 is de geestelijke leiding overgenomen door abuna Yohanna Lahdo. Hij is geboren in Qamishli (Syrië) als Joni Lahdo. Zijn studie heeft hij doorbracht in het patriarchaat van Maaret Saidnaya (Damascus) van 1998 tot en met 2002. Op 29 november 2002 is hij ingewijd tot priester voor de St. Afrem kerk in Qamishli.

Priester

Abuna Yohanna Lahdo

+31 6 22 189 413

Reguliere gebedstijden

}

Zaterdag

17:00 – 17:45 

}

Zondag

09:00 – 11:30