Enschede

St. Kuryakos

In 1996 waren er ongeveer 700 Syrisch-Orthodoxe (Suryoye) families woonachtig te Enschede en allen waren aangesloten bij de St. Jacob da’Sroeg kerk. Echter, één priester was niet meer voldoende om de gehele gemeenschap te bedienen in de zeven sacramenten van de Syrisch-Orthodoxe kerk; de gemeenschap was door natuurlijke aanwas en immigratie, uit de St. Jacob da’Sroeg kerk aan de Tromplaan gegroeid. Gezien het feit dat een groot deel van de Enschedese Syrisch-Orthodoxe gemeenschap, woonde in de Zuidwijken Wesselerbrink, Helmerhoek en Stroinkslanden besloot men daar grond aan te kopen voor de bouw van een nieuwe kerk. Na ongeveer twee jaar is men op de Wesselerbrink met de bouw van de kerk begonnen en de kerk werd ingewijd in 1998. De gemeenschap staat onder de geestelijke leiding van Abuna Samuel Esen, uit het dorp Mzizach in Tur Abdin in het zuidoosten van Turkije, en telt heden, augustus 2007, ongeveer 550 gezinnen en 2500 Syrisch-Orthodoxe christenen.

De heilige Kuryakos (Cyriacus) was slechts 3 jaar toen hij het woord van God verkondigde onder de mensen en hij is ook op 3-jarige leeftijd martelaar geworden omwille van onze Heer Jezus Christus. Hij is de jongste heilige van de Syrisch Orthodoxe Kerk van Antiochië. St. (Syrisch: Mor) Kuryakos is geboren in de streek genaamd Lykania. Zijn moeder heette Yulithi. In 294 n. Chr. toen Mor Kuryakos 3 jaar was, is zijn vader overleden. In die tijd heerste keizer Diocletianus die iedereen beval een afgod te dienen en hem of haar offers te brengen. Diegene die dit weigerde werd uit zijn positie ontslagen of zelfs vermoord. Hebzuchtige mensen verraadden Yuliti bij de gouverneur omdat zij de afgod van Lykania niet wilde aanbidden. Daarop vluchtten Yuliti en haar zoon Kuryakos – Mor Kuryakos putte daarbij kracht uit een visioen uit het Paradijs, en moedigde zijn moeder aan vol te houden – en zij kwamen na vele omzwervingen terecht in de stad van de Apostel Paulus, Tarsus. Ook daar zweerden zij het geloof in Christus niet af en stierven beiden de marteldood. Door zijn moed, wonderen en wijze preken werd de driejarige Mor Kuryakos tot martelaar en heilige in de Syrisch-Orthodoxe Kerk verklaard.

Er is nog een Kuryakos die voorkomt in de verslagen van het ‘Vinden van het Kruis’ door Helena, de moeder van keizer Constantijn. Kuryakos is daar de doopnaam van de jood Judas, die de vindplaats van het kruis bekendmaakte. Volgens zeggen is hij later onder keizer Julianus (361-363) de marteldood gestorven.

Parochie informatie

+31 (0) 53 477 26 19

Gedenken (Dukhrono)

15 Juli

Priester

Abuna Samuel Esen

+31(0)534779162

Reguliere gebedstijden

}

Doordeweeks

17:00 – 17:15 (Wintertijd 16:00)

}

Zaterdag

17:00 – 17:45 (Wintertijd 16:00)

}

Zondag

07:45 – 10:30