Enschede

St. Jacob van Sarugh

Het gebouw van de St. Jacob da’Sroeg Kerk te Enschede is in 1983 aangekocht en tot kerk verbouwd. De kerk werd in augustus 1984 geopend door onze Patriarch, zijne heiligheid Mor Ignatius Zakay I Beth Iwas en de inzegening van de kerk vond plaats op 7 juli 1985 door wijlen aartsbisschop Mor Julius Isa Ciçek. In 1996 werd het oude herenhuis, dat als gemeenschapszaal fungeerde, afgebroken om plaats te maken voor een multifunctioneel gebouw met een grote gemeenschapszaal, kantoren voor het bestuur en leslokalen voor de kerkschool.

De gemeenschap staat onder de geestelijke leiding van priester Abuna Paulus Akman, uit het dorp Arbo in Tur Abdin in het zuidoosten van Turkije, en telt heden, augustus 2007, ongeveer 450 gezinnen en 1800-2000 Syrisch-Orthodoxe christenen.

Mor Jacob da’Sroeg, ‘de Harp van de Heilige Geest’, was befaamd om zijn preken in verzen (mimre). Door zijn prachtig gestileerde schrijfkunst, zijn verzet tegen en afwijzing van de verschillende dogma’s van het concilie van Chalcedon in 451 en zijn onderwijs in de orthodoxe leer wordt hij met recht gezien als ‘De Meester’ en ‘de citer van de Orthodoxe kerk’. Hij werd geboren in Kurtam (aan de Eufraat) rond het midden van de vijfde eeuw en studeerde aan de Perzische school in Edessa. Hij was lange tijd chorepiskopos in het gebied van Sroeg en werd in 519 benoemd tot bisschop van de hoofdstad van het gebied. Ook in de Maronitische Kerk beschouwt men hem als een heilige. St. Jacob da’Sroeg stierf in het jaar 523.

 

Parochie informatie

+31 (0) 53 434 09 06

+31 (0) 53 431 48 12

Gedenken (Dukhrono)

29 November

Priester

Abuna Faulus Akman

Reguliere gebedstijden

}

Zaterdag

17:00 – 17:45 (Wintertijd 16:00)

}

Zondag

07:45 – 10:30