Rijssen

Sint Ignatius Nurono

De Syrisch-Orthodoxe St. Ignatius Nurono Kerk en de daarnaast gelegen gemeenschapzaal in Rijssen werden in 1993 gebouwd en in 1994 werd de kerk door zijne heiligheid Patriarch Mor Ignatius Zakay I Beth Iwas ingezegend. De gemeenschap staat onder de geestelijke leiding van Abuna Elyas Basmacı, uit het dorp Kafro Gelayto (Boven-Kafro) in Tur Abdin in het zuidoosten van Turkije, en telt heden, augustus 2007, ongeveer 120 gezinnen en 480 tot 500 Syrisch-Orthodoxe christenen waarvan de meeste in Rijssen zelf wonen – een dozijn gezinnen woont in nabijgelegen dorpen als Nijverdal en Wierden. Naarmate het aantal gezinnen door natuurlijke aanwas groeide ontstond er behoefte aan een grotere gemeenschapszaal voor feestelijkheden herdenkingsdiensten en vergader- en onderwijsruimten. De grond achter de kerk werd aangekocht en bebouwd. De nieuwe gemeenschapszaal werd in 2004 geopend.

De heilige apostolische kerkvader Mor Ignatius Nurono was bisschop van Antiochië in Syrië van

69 tot 107 n. Chr. en de derde patriarch van onze kerk. Het weinige dat over zijn leven bekend is, komt uit zijn brieven aan christelijke gemeenschappen in Klein-Azië, Syrië en Rome. Hij schreef deze brieven tijdens zijn reis die ging van Antiochië, via Smyrna (het huidige Izmir in West-Turkije), naar Rome waar hij in 107 na Christus onder keizer Trajanus de marteldood stierf.

Mor Ignatius Nurono was een leerling van Johannes de apostel. De zeven bekende brieven van Mor Ignatius zijn: De brief aan de Efeziërs, aan de Magnesiërs, de Tralliërs, de Romeinen, Philadelphiërs, de christenen van Smyrna en één aan de bisschop Polycarpus van Smyrna (onze huidige bisschop Mor Polycarpus Augin Aydin is naar deze laatste vernoemd).

In de Syrisch-Orthodoxe Traditie spreekt men vaak over Mor Ignatius als Nurono ‘de vurige’, vanwege de Latijnse betekenis van zijn naam (ignis = vuur).

Parochie informatie

Gedenken (Dukhrono)

17 Oktober

Priester

Abuna Ilyas Basmacı

+31 548 51 72 22

Reguliere gebedstijden

}

Doordeweeks

17:00 – 17:15

}

Zaterdag

17:00 – 17:45 

}

Zondag

09:00 – 11:30