Badhoevedorp

Sint Gabriel kerk

De Kerk

De Mor Gabriel parochie is gevestigd in de rooms-katholieke kerk van de HH Engelbewaarders die in het jaar 1937 aan de Pa Verkuyllaan te Badhoevedorp gebouwd. Pastoor F.H.J.M. Cornet uit Lijnden was bouwpastoor en J.M. van Hardeveld uit Amsterdam de architect. In de kerk zijn muurschilderingen van Lambert Simon uit Utrecht en aan de linker- en rechterkant van het gebouw beelden van Mari Andriessen. De idee van de Engelbewaarders is wellicht ontstaan uit het verhaal van Tobias die door Raphaël wordt beschermd.

In het boek Tobit (12:15) staat: “Want ik ben de engel Raphaël, een van de zeven, die voor de Heer staan”. Op basis van deze woorden is men tot de conclusie gekomen dat er zeven aartsengelen zijn, onder wie ook Gabriël en Michaël. Als afgezant van God bij alle gewichtige gebeurtenissen inzake de verlossing neemt hij een belangrijke plaats in: bij Daniël (8:16, 9:21) Zacharia (Lk1:19) en Maria (Lk1:26). Zeker bij de Annunciatie (Mariaboodschap) wordt hij veelvuldig afgebeeld, vaak (sinds de 13e eeuw) met een lelietak of een olijftak. Op oudere afbeeldingen draagt hij een bodestaf met bol en kruis.

Mor Gabriël van Beth Qustan / Bequsyone

Omdat deze heilige een huwelijk wilde vermijden, verdween Gabriël naar het klooster van St. Sergius en Bacchus, ten noorden van Hah, waar hij zeven jaar woonde als leerling van een heilige man, genaamd Georgius. Hij verhuisde vandaar naar het klooster van Qartmin, en werd uiteindelijk Abt, in 634 werd hij tot bisschop gewijd. Er doen veel verhalen de ronde over zijn wonderen, en bij zijn dood in 648 (?) werd de jonge Simon ‘van de olijven’ op miraculeuze wijze weer tot leven gebracht, nadat hij in de menigte onder de voet gelopen was. Het klooster van Mor Gabriël is naar hem vernoemd.

Parochie informatie

Gedenking heilige (Shahro)

31 Augustus

Priester

Abuna Samuel Abdullah

+31 6 22 44 76 07

Reguliere gebedstijden

}

Zondag

12:00 – 14:00