“Let books be your dining table, And you shall be full of delights. Let them be your mattress, And you shall sleep restful nights”

Mor Ephrem

"Scripture brought me to the Gate of Paradise, and the mind stood in wonder as it entered."

Mor Ephrem

“No one is truly poor but except the one who lacks the truth.”

Mor Ephrem

"With the very weapon that death had used to kill Him, He gained the victory over death… death killed natural life, but supernatural Life killed death."

Mor Ephrem

Mor Ephrem (306-373)

De heilige Mor Ephrem was de grote heilige dichter van de Syrisch sprekende kerken. Sinds 1920 wordt hij in de Rooms-katholieke Kerk vereerd als kerkleraar.

Mor Ephrem werd geboren in het begin van de vierde eeuw in Nsibin, een stadje aan de Syrische grens, noord Mesopotamië (Zuidoost Turkije).

Hij werd in ca. 338 na Christus tot diaken gewijd en werd nooit tot priester gewijd. Hij is opgeleid door Mor Jacob de bisschop van Nsibin, die aan het Concilie van Nicea in 325 na Christus had deelgenomen.

Nadat de Perzen Nsibin veroverd hadden in 363 na Christus vestigde Mor Ephrem zich in Edessa (Urfa, Turkije) waar hij honderden hymnen had samengesteld. Zijn hymnen worden tot de dag van vandaag in de Syrisch-Orthodoxe Kerk van Antiochië gebruikt.

Mor Ephrem schreef alleen in het Syrisch, het Edesseense dialect, zijn werken zijn vertaald in het Armeens, Grieks en later ook in het Latijns. Veel van zijn werken hebben de vorm van proza, een poetisch vers ritme. Hij schreef veel polemische werken tegen Marcion, Bardaisan, Mani en de Arianen. Hij schreef ook veel Bijbelse commentaren. In zijn werk maakt hij veelal gebruik van typologieen en symboliek.

Mor Ephrem overleed op 09 juni 373 na Christus. Zijn feestdag wordt op de eerste zaterdag van het veertigdaagse vasten gevierd. 

Ik, Ephrem ben stervende en schrijf mijn testament.

Moge het een getuigschrift zijn voor hen die na mij komen.

Bidt dag en nacht, uw hele leven door.

Zoals een ploeger ploegt, dag in dag uit.

Een ploeger, zijn werk is eerzaam en bewonderenswaardig.

Wees niet zoals luie mensen in wier velden doornen groeien.

Bidt constant, want hij die het gebed liefheeft, Zal hulp vinden in beide werelden.

Mor Ephrem de Syriër

In de video hieronder wordt het levensverhaal van Mor Ephrem omschreven.