Zuster Seyde Atto

1941 - 2020

Jeugd

Zuster Seyde werd in 1941 geboren in het dorp Mzizah in de regio Tur-Abdin (zuidoost Turkije). Zij is de dochter van Atto en Zero Dbe Misko dbe Atto. Haar ouders waren beiden overlevenden van de Seyfo (genocide van 1915). Zuster Seyde groeide op in een groot (acht kinderen) en zeer vroom gezin. In het dorp stond de familie Dbe Misko dbe Atto bekend als zeer kerkelijk. Spiritualiteit stond voor hen op de eerste plaats in het leven.

Op 13-jarige leeftijd kreeg zuster Seyde de roeping om het klooster in te gaan. Zonder overleg met haar familie nam de jonge Seyde het besluit haar leven volledig aan God te wijden en als de tijd daar rijp voor was haar intrede te doen in het klooster.

Gewijd tot zuster

In 1964 werd Seyde op de leeftijd van circa 22 jaar gewijd tot dayreyto (non) in de traditie van de Syrisch-orthodoxe kerk van Antiochiё. Vanaf dat moment deed zij haar intrede in het eeuwenoude Mor Gabriel klooster in Tur-Abdin. Hiermee was zij de tweede zuster in de periode na de Seyfo die haar intrede deed in het Mor Gabriel klooster. Zuster Seyde volgde in de beginjaren lessen Aramees en Syrisch-orthodoxe liturgie in het klooster. Daarnaast was zij samen met dayreyto Meryem, gedurende de eerste jaren de enige andere zuster, verantwoordelijk voor al het fysieke werk in het Mor Gabriel klooster. Dit bestond onder meer uit het koken voor alle kloosterlingen en gasten van het drukbezochte klooster,  het schoonmaken en onderhouden van het klooster, de zorg voor het vee, het verzorgen van zieken en het ontvangen van gasten. De vele taken waren destijds fysiek erg zwaar nu water nog met emmers uit de waterput werd gedragen, vuur met hout werd aangemaakt, brood in een tanuro (handgemaakte steenoven) werd gebakken en zij boter, kaas en yoghurt zelf bereidden van de melk van hun eigen vee.

In 1967 besloot de broer van zuster Seyde – Eliyo Atto – zijn leven eveneens te wijden aan het kloosterleven. In dat jaar werd hij in het Mor Gabriel klooster gewijd tot dayroyo (monnik). Tot 1977 hebben zij hier beiden verbleven. In dat jaar zijn zij samen naar het Syrisch-orthodoxe Mor Marcus klooster in Jeruzalem afgereisd. Hier zijn zij circa twee jaar gebleven.

Kloosterleven in Nederland

In 1979 werd wijlen bisschop Julius Yeshu Çiçek gewijd tot bisschop van de Syrisch-orthodoxe kerk in Europa. Hij nodigde broeder Eliyo en zuster Seyde uit om zich bij hem te voegen in de eerste parochie van de Syrisch-orthodoxe kerk in Europa. Deze was gevestigd in de Mor Yuhanon kerk in Hengelo.

Toen de Syrisch-orthodoxe gemeenschap in 1981 het huidige Mor Ephrem klooster had overgenomen, deden zuster Seyde en broeder Eliyo hier als eerste non en monnik hun intrede. Na haar vertrek uit het thuisland Tur-Abdin vond zuster Seyde in de diaspora hier haar tweede thuis. Zuster Seyde Atto heeft 56 jaar van haar leven gewijd aan God en aan het kloosterleven.

 

Moge God haar zegenen.

Uitvaartplechtigheid