Mor Polycarpus Augin Aydin

 

 

 

Waar het begon…

Mor Polycarpus Augin Aydin (doopnaam Edip Aydin) is geboren op 10 juni 1971 in het dorp Gunduksukru (Igündüke di-`Ito) in de buurt van Nisibis, een stad bij de grens met Syrie. De ongecompliceerde, oprechte en intense geloofsovertuiging van zijn ouders heeft een belangrijke invloed op zijn leven gehad.

In zijn jonge jaren ging hij zowel naar de parochieschool, waar hij werd onderwezen in de Syrische taal, als naar de Turkse dorpsschool. Nadat hij op twaalfjarige leeftijd de basisschool had beëindigd, vervolgde hij zijn studie aan het seminarie van het Mor Gabriel klooster in Midyat, op ongeveer een uur rijden van Nisibis. Aan het seminarie verbreedde hij zijn kennis van het klassieke Syrisch, zowel wat betreft de taalvaardigheid als de literatuur. Tevens werd hij ingewijd in de traditionele Syrische theologie en liturgie. Samen met hem studeerden er ongeveer 30 leerlingen aan het seminarie, afkomstig uit verschillende dorpen en steden in Tur-Abdin. Tegelijkertijd vervolgde hij zijn middelbare schoolopleiding aan de staatsschool in Midyat.

Edip Aydin heeft zes jaar doorgebracht in het Mor Gabriel klooster terwijl hij volledig participeerde binnen de leefgemeenschap. Het leven van bidden, vasten en andere alledaagse bezigheden van de nonnen en monniken hebben hem spiritueel en geestelijk gevormd gedurende deze tijd. Zijn toenemende kennis van het christelijke geloof en de beoefening ervan hebben hem ertoe gebracht zich met heel zijn hart te wijden aan God en Zijn heilige kerk. Daarom werd hij in zijn laatste jaar aan het seminarie gewijd tot subdiaken van de kerk.
Nadat hij zijn middelbare school in Turkije had voltooid, werd hij door Zijne Excellentie Mor Timotheos Samuel Aktas (Metropoliet van Tur `Abdin) voor zijn verdere opleiding naar Engeland gestuurd. Daar nam hij enkele maanden zijn intrek in de Anglicaanse Benedictijner gemeenschap van Alton Abbey in Hampshire om Engels te leven en deel te nemen aan het gemeenschappelijke spirituele leven. Vervolgens begon hij zijn studie Theologie aan het Heythrop College aan de Universiteit van Londen. In 1995 rondde hij zijn studie succesvol af met een Bachelor diploma in Godgeleerdheid. Gedurende zijn studie aan Heythrop verbleef hij bij de Carmelite Fathers, wat hem in de gelegenheid stelde zijn leven van gebed ‘te verdiepen en ook te discussiëren over theologische onderwerp en.

Hierna vervolgde hij zijn studie in Oxford. Als gaststudent verbleef hij een jaar lang aan het Oriental Institute en nam deel aan de Masteropleiding Syrische Studies bij Dr. Sebastian Brock, hoogleraar Syrische taal en theologie van de Universiteit van Oxford. Gedurende zijn verblijf in Oxford begon hij The Bible in the Syriac Tradition(Gorgias Press, 2002) van Dr. Brock te vertalen naar het Syrisch. Tevens bestudeerde hij de 20e eeuwse West-Syrische schrijvers die aan de hernieuwde opbloei van de Syrische taal en literatuur hebben bijgedragen. Tijdens zijn studie in Oxford verbleef hij bij de Jezuïeten communauteit in Campion Hall wat een buitengewone ervaring voor hem is geweest, zowel op spiritueel als intellectueel vlak.

In augustus 1997 vertrok subdiaken Edip naar de Verenigde Staten van Amerika waar hij aan het St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary in Crestwood, New York zijn studie vervolgde. Hier volgde hij de driejarige Masteropleiding in de Godgeleerdheid en studeerde af op 20 mei 2000. Zijn afstudeerscriptie was getiteld: De geschiedenis van de Syrisch Orthodoxe Kerk van Antiochie in Noord-Amerika; Uitdagingen en Kansen. Gedurende zijn periode aan het St. Vladimir seminarie heeft hij zich niet alleen ingespannen in dienst van het Aartsbisdom van de Syrisch Orthodoxe Kerk van Antiochie in het oosten van de VS, maar heeft hij in diezelfde periode tevens onderwijs in de Syrische taal gegeven aan de St. Ephrem de Syrier school in New Jersey.

In de lente van 2001 is subdiaken Edip Aydin naar Zwitserland vertrokken, waar hij aan het Ecumenical Institute van Bossey de 50e Graduate School heeft gevolgd met als thema: Het veranderende gezicht van het Christendom.

Op 7 oktober 2001 werd hij gewijd tot monnik door Zijne Heiligheid, Mor Ignatius Zakka I Iwas, Patriarch van Antiochie en heel het Oosten. Hier ontving hij ook zijn naam Augin (Eugene) ter ere van St. Augin van Tur Izlo. Op 4 augustus 2002 werd hij gewijd tot priester in het klooster Mor Gabriel door Zijne Eminentie Mor Timotheos Samuel Aktas, Metropoliet van Tur Abdin. Momenteel is hij bezig met de afronding van zijn promotieonderzoek aan het Princeton Theological Seminary. Hij behandelt in zijn dissertatie de Vroege Kerkgeschiedenis en Oecumene. Zijn promotor is Professor Kathleen McVey. Het onderwerp van het proefschrift is: Vergelijking van de Syrische Orde voor de monastieke wijding met de Orde van de Heilige Doop, zowel in externe structuur als in theologische thema’s.Op 15 april 2007 is Raban Augin Aydin door Zijne Heiligheid Mor Ignatius Zakka I Iwas gewijd tot metropoliet en patriarchale vicarius voor het aartsbisdom van Nederland. Daarmee is hij de opvolger van de op 29 oktober 2005 overleden aartsbisschop Mor Julius Yeshu’ cicek. De nieuwe bisschop heeft de naam Polycarpus aangenomen, vernoemd naar de in de 2e eeuw levende St. Polycarpus, bisschop van Smyrna.