Hengelo

Moeder Gods-kerk

De geschiedenis van de Moeder Gods kerk in Hengelo gaat terug tot de jaren zestig en zeventig toen de eerste gastarbeiders naar Nederland kwamen. Toen vestigden zich enkele Syrisch-Orthodoxe gastarbeiders uit Tur Abdin, (Zuidoost-Turkije) in Hengelo om te werken in de metaal- en textielindustrie. Na verloop van tijd kwamen ook de gezinnen van de eerste gastarbeiders over. In de tweede helft van de jaren zeventig werd de eerste groep gastarbeiders gevolgd door een grote groep Syrisch-Orthodoxe asielzoekers, eveneens uit Tur Abdin, die hier een beter heenkomen zochten. Door de aantrekkingskracht van de aldaar gevestigde gastarbeiders kwamen zij veelal naar de Twentse steden Enschede en Hengelo, maar vestigden zich ook in Amsterdam. Naarmate het aantal Syrisch-Orthodoxen in Twente toenam werd in 1977 het gebouw van de Syrisch-Orthodoxe St. Johannes de Apostelkerk (aan de Helmerstraat 1) met de daarnaast gelegen gemeenschapzaal aangekocht. Begin jaren negentig nam het aantal gelovigen van de Hengelose Syrisch-Orthodoxe gemeenschap, door de voortdurende emigratie vanuit Turkije, maar in toenemende mate ook vanuit, Syrië, Irak en Libanon, zo toe, dat besloten werd om een nieuwe kerk en gemeenschapszaal te bouwen. Op 23 juni 1996 werd de nieuwe Moeder Godskerk officieel ingewijd. In 1999 werd ook het naastgelegen schoolgebouw betrokken. Hierin zijn de kerkschool, de kerkbibliotheek, de gemeenschapszaal en de locatie Groot Driene van Stichting Educare, welke huiswerkbegeleiding aanbiedt, gevestigd.

De kerkgemeenschap van de Moeder Godskerk staat onder de geestelijke leiding van Abuna Gabriël Kaya, uit het dorp Hah in Tur Abdin in het zuidoosten van Turkije, en telt heden, februari 2008, ongeveer 500 gezinnen en 2000-2200 Syrisch-Orthodoxe gelovigen.

De Heilige Maagd Maria

De Syrisch-Orthodoxe Kerk belijdt dat de Heilige Maria van haar vader Joachim en haar moeder Anna geboren is in de erfzonde. Dat zij daarna gereinigd is van de erfzonde toen de Heilige Geest op haar nederdaalde; dat het Woord Gods leefde in haar lichaam en uit haar geboren is; en dat zij de Moeder Gods (Yoldath Aloho of Theotokos) is.
De herdenkingsdag (Syrisch: Duchrono) van de heilige Maagd Maria is op 15 augustus.

Parochie informatie

+31 (0) 74 250 56 02

Gedenking (Dukhrono)

15 Augustus

Priester

Abuna Gabriël Kaya

Reguliere gebedstijden

}

Doordeweeks

17:00 – 17:15 (Wintertijd 16:00)

}

Zaterdag

17:00 – 17:45 (Wintertijd 16:00)

}

Zondag

08:00 – 10:30