Kloostergeschiedenis

 

 

 

Jaar

Oprichting Sint Olafklooster

Het St. Olafklooster, zo stond dit klooster onder Glane bekend, werd opgericht in 1911 door Noorse zusters van de congregatie van de H. Josef van Chambery. De zusters gaven het huis de naam van de H. Olaf, de koning van Noorwegen.

Jaar

Overname provincie

In 1921 werd het klooster overgenomen door de Nederlandse provincie van de Societas Mariae (Paters Maristen). In de Tweede Wereldoorlog werd het kloostercomplex door de Duitse legereenheden bezet en werden de kloosterlingen bij particulieren ondergebracht.  In 1964 werden de tweede en derde verdieping en nog een kleine kapel met bijhorende kamers gebouwd. 

Jaar

Sluiting seminarie

Toen het seminarie in 1970 werd gesloten huurde het textielbedrijf Van Heek-Scholco in Losser het klooster voor de huisvesting van Turkse gastarbeiders. Van Heek-Vastgoed b.v. kocht het pand in 1974.

Jaar

Overname door Syrisch Orthodoxen

In 1981 werd het klooster onder leiding van wijle Mor Julius Jesu Cicek overgenomen door de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap en in 1984 werd het klooster ingewijd door Moran Mor Ignatius Zakai Iwas de eerste, de Patriarch van Antiochië en het gehele Oosten.

Jaar

Inwijding nieuwe kathedraal

 In 1994 werd de nieuwe Kathedraal van de H. Maagd Maria, Moeder van God gewijd, wederom door de patriarch, in aanwezigheid van bijna alle bisschoppen en priesters en ongeveer 15.000 gelovigen van de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap.