Geloofsbeleving

De volgende sacramenten maken een essentieel deel uit van het leven van de Syrisch-Orthodoxen:

1. Doopsel

2. de heilige olie
(chrisma)

3. Eucharistie

4. de Biecht

5. Priesterschap

6. ziekenzalving

7. Huwelijk

De Bijbel, als het geïnspireerde Woord Gods, is het fundament waarop alle geloofsprincipes berusten. Volgens het geloof van de Syrisch-Orthodoxe kerk zijn de volgende sacramenten voor ieder Syrisch-Orthodoxe christen noodzakelijk. Namelijk:
1) de doopsel
2) de heilige olie (chrisma)
3) de eucharistie
4) de biecht


De andere sacramenten d.w.z. 5) het priesterschap, 6) de ziekenzalving en 7) het huwelijk zijn niet voor iedereen van toepassing. Vaak zijn het respectievelijk roepingen, behoeftes of keuzes die mensen tot deze sacrementen drijven.

De sacramenten, de doopsel, de heilige olie en de eucharistie worden tegelijkertijd toegediend tijdens de doopsel. Dit vindt plaats niet lang na de geboorte van het kind. Bij de doopsel wordt het kind gedragen door een peetvader / peettante  en wordt door de priester driemaal  in het water gedoopt. Het kind wordt gedoopt in de naam van de Vader en de zoon en de Heilige Geest.

De bedoeling van de eucharistie is het ontvangen van het Lichaam en Bloed van Jezus Christus als geestelijk voedsel. Het is daarom noodzakelijk dat ieder Syrisch-Orthodoxe gelovige voor dat hij / zij de eucharistie ontvangt, naar de priester te gaan om te biechten. Dit kan na iedere eucharistieviering, maar gebeurt meestal twee keer in het jaar, namelijk in de goede week voor Pasen en in de vastenperiode voor Kerstmis.

En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God.
Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben.

Johannes 20:28-29

Feesten en vasten

De meeste feesten hebben bij alle christelijke kerken jaarlijks vaste data, zoals Kerstmis. Dit is bepaald volgens de Gregoriaanse kalender. De Syrisch-Orthodoxe kerk gebruikt voor deze feesten sinds vijftig jaar ook de Gregoriaanse kalender. Voor feesten die jaarlijks veranderlijke data hebben, zoals Pasen, Hemelvaart en Pinksteren gebruikt de Syrisch-Orthodoxe kerk echter de Juliaanse kalender, waaronder deze feestdagen op andere data vallen dan de  westerse christelijke kerken.

Volgens de Syrisch-Orthodoxe traditie wordt voor bepaalde feestdagen een vastenperiode gehouden, zoals u in onderstaand schema ziet.

VASTENFEESTEN
VASTEN:
10 dagen voor Kerstmis
van 15 dec t/m 24 december
FEESTEN:
25 december, Kerstmis
VASTEN:
Geen
FEESTEN:
06 januari, Denho (=De doopsel van Jezus)
VASTEN:
Geen
FEESTEN:
2 februari, intreding van Jezus tot de tempel
VASTEN:
3 dagen voor Nineveh dag
FEESTEN:
Nineveh dag (woensdag 3 weken voor de
grote vasten periode, volgens Juliaanse kalender.)
VASTEN:
50 dagen voor Pasen
FEESTEN:
Pasen volgens Juliaanse kalender
VASTEN:
Geen
FEESTEN:
Hemelvaart, volgens Juliaanse kalender
VASTEN:
Geen
FEESTEN:
Pinksteren, volgens Juliaanse kalender
VASTEN:
3 dagen voor het Apostelen feest
FEESTEN:
29 juni Apostelen feest
VASTEN:
5 dagen voor het feest van
Maria ten hemel brengen
FEESTEN:
15 augustus, Maria ten hemel brengen
VASTEN:
Geen
FEESTEN:
14 september, het feest van het Kruis