Hengelo

Apostel Johannes kerk

In de tweede helft van de jaren zeventig arriveerden de eerste Syrisch-Orthodoxen in Nederland. Ongeveer 100 tot 150 gezinnen vestigden zich in Twente om te werken in de metaal- en textielindustrie. Naarmate het aantal Syrisch-Orthodoxen in Twente toenam werd in 1977 het huidige gebouw van de Syrisch-Orthodoxe Apostel Johanneskerk met de daarnaast gelegen gemeenschapzaal aangekocht. De Apostel Johanneskerk was de eerste kerk in Nederland en zetel van de eerste bisschop in Europa (de eerste bisschop was wijlen aartsbisschop Mor Julius Jeshu Ciçek; in 1981 werd het huidige klooster Mor Ephrem klooster in Glane aangekocht).
De kerkgemeenschap van de Apostel Johanneskerk staat onder de geestelijke leiding van Abuna Samuel Doğan, uit het dorp Hah in Tur Abdin in het zuidoosten van Turkije, en telt heden, augustus 2007, ongeveer 90-100 gezinnen en 360-400 Syrisch-Orthodoxe christenen.

De heilige St. Johannes

Naar de Traditie van de Syrisch-Orthodoxe kerk was St. Johannes (Mor Yuhanon) één van de twaalf apostelen van Jezus Christus. Hij was de zoon van de visser Zebedeüs en de broer van Jacobus. Toen Johannes en zijn broer Jacobus hun visnetten aan het spoelen waren, werden zij door Christus geroepen om zijn leerling te worden (Mar. 1:19-20); zij gaven direct gehoor. Later werden zowel Johannes als Jacobus apostelen van Christus. Samen met Petrus werden Johannes en Jacobus (bijgenaamd ‘zonen van de donder’; Mar. 3:17) de meest vertrouwelijke leerlingen van Christus. St. Johannes was de jongste van de apostelen en ook ‘de geliefde discipel’ (Joh. 13:23; 21:7, 20).

Aan het Kruis vertrouwde Christus de zorg voor Zijn Moeder, de Heilige Maagd Maria, aan St. Johannes toe (Joh. 19:26, 27). St. Johannes was een pilaar in de kerk van Jeruzalem. Later gingen Hij en Maria naar Efeze (in West-Turkije). Hij diende als de leidende autoriteit in Efeze (‘Oudere’ of ‘Presbyter’ in 2 Johannes 1). Tijdens de heerschappij van de tirannieke Romeinse keizer Domitianus (81-96 na Christus) werd St. Johannes verbannen naar het eiland Pathmos waar hij zijn Openbaring schreef. Na de dood van de keizer keerde hij terug naar Efeze om zijn discipelschap voort te zetten en te sterven na circa 96 n. Chr. In de Traditie van de Syrisch-Orthodoxe Kerk is St. Johannes de auteur van vijf boeken van het Nieuwe Testament: drie brieven, de Openbaring van Johannes plus het naar hem genoemde Evangelie van Johannes.
Een bekende leerling van Johannes was Polycarpus van Smyrna (het huidige Izmir in West-Turkije). Onze huidige bisschop Mor Polycarpus Augin Aydin is naar hem vernoemd.

 De herdenkingsdag (Syrisch: Duchrono) van de Apostel Johannes is op 27 december.

Parochie informatie

+31 (0) 74 291 00 53

Gedenken (Dukhrono)

27 December

Priester

Abuna Samuel Dogan

+31(0)534771240

Reguliere gebedstijden

}

Zaterdag

17:00 – 17:45 (Wintertijd 16:00)

}

Zondag

07:45 – 10:30