St. Sharbil Kerk

GESCHIEDENIS

De St. Sharbil kerk in Amsterdam werd in 1993 aangekocht en in gebruik genomen. Heden  bestaat de kerkgemeenschap uit ongeveer 100 gezinnen en ongeveer 400 Syrisch-Orthodoxe christenen. De gemeenschap staat onder de geestelijke leiding van Abuna Simgan Makdesi Elyas, oorspronkelijk uit het dorp Midyat in Tur Abdin in het zuidoosten van Turkije en hij werd in 2000 tot Chorepiskopos gewijd.

Mor Sharbel
St. Sharbil

Volgens een vijfde-eeuws verslag stierf St. (Syrisch Mor) Sharbil in 104 n. Chr. samen met zijn zuster Babi de marteldood in Edessa (het huidige Şanli-Urfa in het zuidoosten van Turkije), tijdens de regeerperiode van keizer Trajanus. Hij was een heidense priester die zich tijdens een heidens feest bekeerde tot het christendom (naar verluidt op 8 april, 104). Toen gouverneur Lysanias hem opdroeg een heidens offer te brengen weigerde hij en werd daarop gefolterd en omgebracht. Zijn zuster Babi, die zijn bloed had opgevangen, werd gearresteerd en ook ter dood gebracht. Mor Sharbil wordt op één of meerdere van deze dagen in de Syrisch-Orthodoxe Kerk geëerd: 5 september, 27 februari, 9 september en 14 oktober.

Adres:

De Syrisch-Orthodoxe Kerk van St. Sharbel

Burgermeester Eliasstraat 74 1060 JA Amsterdam

Tel: 020-6135215

Priester: Abuna Hori Simgan Makdesi Elyas

Tel: 020-6173042

Reguliere gebedstijden:

Zondag 09:45 – 12:00 Mis