St. Gabriel Kerk

De Kerk

De Mor Gabriel parochie is gevestigd in de rooms-katholieke kerk van de HH Engelbewaarders die in het jaar 1937 aan de Pa Verkuyllaan te Badhoevedorp gebouwd. Pastoor F.H.J.M. Cornet uit Lijnden was bouwpastoor en J.M. van Hardeveld uit Amsterdam de architect. In de kerk zijn muurschilderingen van Lambert Simon uit Utrecht en aan de linker- en rechterkant van het gebouw beelden van Mari Andriessen. De idee van de Engelbewaarders is wellicht ontstaan uit het verhaal van Tobias die door Raphaël wordt beschermd.

De Heilige

In het boek Tobit (12:15) staat: “Want ik ben de engel Raphaël, een van de zeven, die voor de Heer staan”. Op basis van deze woorden is men tot de conclusie gekomen dat er zeven aartsengelen zijn, onder wie ook Gabriël en Michaël. Als afgezant van God bij alle gewichtige gebeurtenissen inzake de verlossing neemt hij een belangrijke plaats in: bij Daniël (8:16, 9:21) Zacharia (Lk1:19) en Maria (Lk1:26). Zeker bij de Annunciatie (Mariaboodschap) wordt hij veelvuldig afgebeeld, vaak (sinds de 13e eeuw) met een lelietak of een olijftak. Op oudere afbeeldingen draagt hij een bodestaf met bol en kruis. De kerk viert zijn feestdag op 24 maart.

Mor Gabriel

Mor Gabriel

Adres

Syrisch-Orthodoxe kerk

St. Gabriel

Adelaarstraat 15

1171 TM Badhovendorp / Amsterdam

Priester: Samuel Samuel

Tel. / fax: 036-54 64 118

Reguliere gebedstijden:

zondag van 12.30 t/m 14.30