St. Ephrem de Syriër

Ephrem (306-373, eerste zaterdag van het Grote Vasten):

 

De heilige Mor Ephrem was de grote heilige dichter van de Syrisch sprekende kerken. Sinds 1920 wordt hij in de Rooms-katholieke Kerk vereerd als kerkleraar.

Mor Ephrem werd geboren in het begin van de vierde eeuw in Nsibin, een stadje aan de Syrische grens, noord Mesopotamië (Zuidoost Turkije).

Hij werd in ca. 338 na Christus tot diaken gewijd en werd nooit tot priester gewijd. Hij is opgeleid door Mor Jacob de bisschop van Nsibin, die aan het Concilie van Nicea in 325 na Christus had deelgenomen.

Nadat de Perzen Nsibin veroverd hadden in 363 na Christus vestigde Mor Ephrem zich in Edessa (Urfa, Turkije) waar hij honderden hymnen had samengesteld. Zijn hymnen worden tot de dag van vandaag in de Syrisch-Orthodoxe Kerk van Antiochië gebruikt.

Mor Ephrem schreef alleen in het Syrisch, het Edesseense dialect, zijn werken zijn vertaald in het Armeens, Grieks en later ook in het Latijns. Veel van zijn werken hebben de vorm van proza, een poetisch vers ritme. Hij schreef veel polemische werken tegen Marcion, Bardaisan, Mani en de Arianen. Hij schreef ook veel Bijbelse commentaren. In zijn werk maakt hij veelal gebruik van typologieen en symboliek.

Mor Ephrem overleed op 09 juni 373 na Christus. Zijn feestdag wordt op de eerste zaterdag van het veertigdaagse vasten gevierd.

Mor Ephrem (K)

Mor Ephrem (K)

Mor Ephrem (K)