St. Augin Kerk

De Kerk

Aartsbisschop Polycarpus Augin Aydin heeft op zondag 23 januari 2010 de Mor Augin kerk als eigen Syrisch-orthodox gebedshuis in gebruik genomen. Naast de Johanneskerk en de Mariakerk is deze de derde kerk in Hengelo. De parochie Mor Augin heeft onderdak gevonden in de Heilig Hart / Paus Joanneskerk, aan de Castorweg, één van de kerken van de Hengelose Goede Herder parochie, in 1970 gebouwd onder architect N. Klaver (verbouwd in 2003). De geloofsgemeenschappen van Rooms-katholieken en Syrisch-orthodoxen zijn steeds verder naar elkaar toegegroeid. Dat mag ook blijken uit het naambord buiten waarop de namen van beide parochies zijn vermeld. De Mor Augin parochie telt ongeveer 70 gezinnen en wordt bediend door Abuna Constantijn Abdo, die tevens pastoor is van de Mor Petrus en Pauluskerk in Enschede.

De Heilige

De monnik Mor Augin (Augen) was afkomstig uit Suez en stierf  in het jaar 363 in Egypte. Als parelvisser stelde hij zijn verdiensten ter beschikking van armen, weduwen en wezen. Na verloop van tijd werden vele wonderen aan hem toegeschreven. De roem die hij hiermee oogstte, noopte hem de stilte van het klooster te zoeken. Volgens de middeleeuwse overlevering is Mor Augin de grondlegger van het Syrische kloosterwezen. In de Semitische talen zijn letters ook cijfers en zo vormen de letters van zijn naam (A=1, W=6, G=3, I-10, N=50) samen het getal 70, als aanduiding voor het aantal leerlingen dat hem volgde. In een Syrisch gedicht wordt dit getal in verband gebracht met aartsvader Jakob, Mozes en Paulus, waardoor Mor Augin in een zeer rijke Bijbelse traditie wordt geplaatst. Beroemd is het naar hem genoemde Mor Augin klooster, de buurt van Nusaybin gelegen, dat sinds enkele jaren weer door Syrisch-Ortdoxe monniken bevolkt is. Mor Augin stierf in 363; zijn feestdag wordt op 20 april gevierd.

St. Augin kerk
Castorweg 2
7556 MD Hengelo

Fr. Constantin Abdo

Euregioring 12

D-48599 Gronau

Email: c.abdo@hotmail.com

 

kerkdienst, zondag: 08.30-10.30 uur